Up

2019

TD Hotelski smještaj za potrebe BHRT-a
Odluka o poništenju nabavke materijala i radova na sanaciji ranvog krova rashladnog tornja
Odluka o poništenju pregled liftova u svrhu izdavanja atesta i dozvola
Dokumenti o izboru najpovoljnije ponude za nabavku lokalnog eksternog NAS storage sistema
2019-02-25-Tenderska dokumentacija br. 105-132_19 - Obrazovne usluge BHRT
 
 
Powered by Phoca Download
Go to top
Javne nabavke BHRT javnenabavke.bhrt.ba