Up

2018

Odluka o dodjeli ugovora 113-1-1-69_18 - Nafta Lot 2., 3. i 6
Odluka o dodjeli ugovora 113-1-1-69_18 - Nafta Lot 1
Odluka o dodjeli ugovora 113-1-1-67_18 - Putnička motorna vozila
Odluka o dodjeli ugovora 113-1-1-57_18 - ENG Camcoderi
Odluka o dodjeli ugovora 113-1-1-45_18 - Slušalice
Odluka o poništenju RF KABLOVI
Odluka o poništenju održavanje split kilma sistema
Odluka o poništenju ANTENSKI sistem
Odluka o izboru najpovolnije ponude H2 recorder
Obaviještenje o nabavci usluga servisiranja IBM opreme
Racunari i računarska oprema dokumentacija o izboru najpovoljnije ponude
Odluka o izboru najpovoljnije ponude najam visenamjenskih kopir aparata
Odluka o izboru najpovoljnije ponude i izvještaj komisije za nabavku 3G-4G GMS mobilnih sistema
Odluka o izboru najpovolnije ponude ENG camcodera 1
Odluka i izvještaj o izboru najpovoljnije ponude servisiranje klima LOT 4
Odluka i izvještaj o izboru najpovoljnije ponude servisiranje klima LOT 3
Odluka i izvještaj o izboru najpovoljnije ponude servisiranje klima LOT 2
Odluka i izvještaj o izboru najpovoljnije ponude servisiranje klima LOT 1
Odluka i izvještaj o izboru najpovoljnije ponude alkalne baterije
 
 
Powered by Phoca Download
Go to top
Javne nabavke BHRT javnenabavke.bhrt.ba